Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року  № 583«Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/583-2011-%D0%BF#Text

Форма письмового запиту на отримання інформації

» Натисніть тут, щоб завантажити