Зовнішнє незалежне оцінювання

Наказ МОН України від 02.11.2021 № 1166 "Про організацію та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальнрої середньої освіти"

» Натисніть тут, щоб завантажити

Наказ МОН України від 13.10.2021 № 1098 "Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти  в 2022 році"

» Натисніть тут, щоб завантажити

Наказ МОН України від 05.05.2021 № 498 "Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36304?an=

 

 

Наказ МОН України від 30.09.2020 №1210 "Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2021 №83)"

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/nakaz-MON-vid-30.09.2020_1210_na-sajt.pdf

 

Наказ МОН України від  05.02.2018 року  № 99 "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі повторних документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31912.html

Довідник Вищих навчальних закладів України

http://www.osvita.org.ua/vnz/index.html

Наказ МОН України від  13.10.2017 року № 1378 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17