Нормативно-правова база

Закон України «Про освіту»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України «Про позашкільну освіту»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України "Про захист персональних даних"

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Закон України "Про охорону праці"

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Кодекс законів про працю України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Закон України "Про відпустки"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України "Про охорону дитинства"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/375-17