Інші

Постанова Міністерства охорони здоров'я України від 22.08.2020 року № 50 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хворпоби (COVID-19)"

» Натисніть тут, щоб завантажити

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 338 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року № 1190 "Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників”

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 27.09.2018 року № 1114/А-2018 "Про нагородження Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації"

» Натисніть тут, щоб завантажити

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 року № 1143 "Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"

» Натисніть тут, щоб завантажити

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 року № 417 "Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням"

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року № 17-р "Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році"

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-dodatkovi-zahodi-shodo-pidvis

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року № 903-р "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів"

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250270773

Конвенція про права дитини

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021